Informacja i bezpieczeństwo

Informacje uprzedzające o bliskości zagrożenia dają Państwu szansę, by uchronić się przed utratą zdrowia lub nawet życia, a także przed znacznymi stratami materialnymi. W takich chwilach istotne jest, by skutecznie i szybko dotrzeć do Państwa z informacją na ten temat.

Informacja i bezpieczeństwo
  1. Otrzymywanie rzetelnych informacji z Centrum Zarządzania Kryzysowego Miasta Poznania.
  2. W przypadku informacji o zagrożeniach można minimalizować uszczerbek na zdrowiu i w majątku.

Jeśli chcą się Państwo zarejestrować w systemie i otrzymywać informacje dotyczące zagrożeń w rejonie zamieszkania, proszę wypełnić poniższy formularz. Jeśli chcą Państwo zrezygnować z otrzymywania informacji z wybranego serwisu informacyjnego, proszę zaznaczyć dodatkowo opcję Usuń.

Akcja:
Wybierz osiedle:
Kategoria: